Pri plánovaní zásob u väčších firiem  vznikajú vždy prebytky, ktoré je možné odkúpiť za výhodnejšiu cenu ako úplne nové produkty. Rovnako existujú demonštračné produkty, ktoré majú  len minimum kozmetických chýb. S podobnými produktmi sa takisto stretávame aj v oblasti IT. 

 

reThink je značka pre prebytočné produkty spoločnosti Lenovo, ktoré prešli dôkladnou prehliadkou a kontrolou kvality a vznikajú napr. v dôsledku prebytočných dodávok, zrušených objednávok, demo produktov a pod. Tieto produkty majú rovnakú funkcionalitu, stabilitu a výkon ako nové produkty. reThink kombinuje kvalitu a služby a zároveň predlžuje životný cyklus výrobku. V tejto súvislosti je program reThink obzvlášť ekologický v porovnaní s ničením vysoko kvalitných produktov s oveľa dlhším životným cyklom.

 

Kategória Gold predstavuje úplne nové, nepoužité produkty, ktoré vznikli ako prebytky pri plánovaní dodávok u väčších firiem. K zákazníkovi prídu v reThink balení a záruka je 2 roky.

 

Kategória Silver predstavuje demonštračné či vystavované produkty. Záruka je takisto 2 roky, balenie produktov je v štýle reThink.