Pri plánovaní zásob u väčších firiem  vznikajú vždy prebytky, ktoré je možné odkúpiť za výhodnejšiu cenu. Rovnako existujú demonštračné produkty. S podobnými produktmi sa takisto stretávame aj u značky Lenovo

 

Kategória Gold predstavuje úplne nové, nepoužité produkty, ktoré vznikli ako prebytky pri plánovaní dodávok u väčších firiem. K zákazníkovi prídu v reThink balení a záruka je 2 roky.

 

Kategória Silver predstavuje demonštračné či vystavované produkty. Záruka je takisto 2 roky, balenie produktov je v štýle reThink.